Thursday, August 15, 2013

Nishaa Tuponi - Zubeen Garg

নিশা টোপনি নাহিলে মোৰ
নিচুকনি গাই কোনেনো বাৰু
তাহানি মোক থৈছিল শুৱায়

ঘৰলৈ উভতি আহোতে হয় যদি গধুলি
বাট ঘৰ কৰি কোনে চাই ওলায় পদুলি
আকুল অধিৰ তেও যে মোৰ চেনেহি আই
নিশা টোপনি নাহিলে মোৰ...

মৰম চেনেহে কোনেনো হৃদয় উজাৰি
ছায়াৰ দৰে ওৰে জীৱন ৰাখিলে আৱৰি
চিনি পাও ম‍ই তেও যে মোৰ চেনেহি আই
নিশা টোপনি নাহিলে মোৰ... 

No comments:

Post a Comment