Wednesday, August 14, 2013

Manat Sopun Ketia Jaage - Zubeen Garg

মনত সপোন কেতিয়া জাগে
মনত ফাগুন কেতিয়া নামে
জানানে কোনেও নাজানে
হেপাহত উপঙা নতুন আশাবোৰে
সপোনক ৰিঙিয়াই মাতে

সাৱতি সাৱতি বুকুৰ মাজত
আইয়ে কোৱা কথা
ফুটু নুফুটু মুখৰ মাতত
আছিল হেনো আশা
ল’ৰালিত উমলা থুনুক থানাক খোজে
সৰগী সপোন সাৱতে

পোনপটিয়া জীৱন বাটত
কত খলা বমা
সময় আৰু পৰিষ্টিতিৰ নিৰৱ নৱ খেলা
তথাপি যৌৱনৰ মিঠা সুবাশবোৰে
প্ৰেৰণাৰ দলিচা পাৰে

No comments:

Post a Comment