Thursday, May 29, 2014

Endhare - Rodor Sithi

এন্ধাৰে এন্ধাৰে এটি জোনাকি
উৰি আহি মোৰ বুকুত শুলে
এন্ধাৰে এন্ধাৰে এটি জোনাকি
উৰি আহি মোৰ বুকুত শুলে
তোমাৰ কথা ভাবিলে
আকাশত নিৰলে
তোমাৰ কথা ভাবিলে
আকাশত নিৰলে
এটি তৰা ফুল ফুলে
এটি তৰা ফুল ফুলে
এন্ধাৰে এন্ধাৰে এটি জোনাকি
উৰি অহি মোৰ বুকুত শুলে

মোৰ বুকুত এজোপা গোলাপ
(কোনে ৰুলে)
তেজতে এটোপাতৰ ধালি
(হৃদয় কোনে চুলে) - ২
তোমাৰ কথা ভাবিলে অকলে অকলে
তৰাই তৰাই কথা পাতে
গোলাপৰ পাহে পাহে
জোনাকিৰ জাপ জ্বলে
মোৰ তেজৰ কোহে কোহে

এন্ধাৰে এন্ধাৰে এটি জোনাকি
উৰি অহি মোৰ বুকুত শুলে

1 comment: